Shabat ha'Malka (Sabbath the queen)
Ofra Haza
BACK